-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۵, یکشنبه

اندیا تایمز: جنرالان پاکستانی 3500 عسکر شما را کشتند


پس چرا آن را هدف قرار نمی دهید؟

روزنامه "اندیا تایمز" گزارشی در مورد حمله امریکا بر قاسم سلیمانی در بغداد به نشر سپرده است و می نویسد، زمانیکه یک جنرال ایرانی به اتهام قتل سربازان امریکایی کشته می شود، پس همین کار با جنرالان پاکستانی نیز صورت بگیرد.

در این گزارش آمده است که چرا امریکا جنرالان پاکستانی را که مسئول کشتار ۳۵۰۰ سرباز امریکایی هستند، هدف قرار نمی دهد.

این روزنامه به نقل از یک نظامی متقاعد امریکایی نوشته است، "امریکا قاسم سلیمانی یکی از سرلشکران جنگ نیابتی را هدف قرار داد، اما شبکه حقانی و دیگر گروه های تروریستی تحت حمایت پاکستان اکنون هم کمک دریافت می کنند."

این درحالیست که پس از قتل سلیمانی وزیر خارجه امریکا با لوی درستیز پاکستان صحبت کرده است، اکنون معلوم نیست که هردوطرف در مورد کدام موضوع صحبت کردند. اما تحلیلگران می گویند که این صحبت ها میتواند یک هشدار به نظامیان پاکستانی باشد.