-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۲, یکشنبه

Mr. UNAMA Are you ok?


خطاب من با دایرکتران و درگاهیان دفتری یوناما درکابل است. 

چندی پیش درکمیسیون انتخابات بین مولانا عبدالله و هموطن لوگری ما بگو مگویی شده بود. شما قضیه را دردایرۀ رسمیات آورده و علیه مولانا به خاطر «توهین قومی» یک طومار تحریری تنظیم کردید که آن هم دروغ از آب درآمد.

زمانی که درپایتخت، آمرستار با فرزند، خواهرزاده و میزبانانش، به هدایت صریح ارگ به وسیله یک واحد تروریستی دولتی با روشی بغایت دلخراش کشته می شوند، چطورشد که حتی یک واکنش نمایشی و دروغ، از یوناما، کمیسیون حقوق بشر یا سارنوالی به گوش نمی خورد؟
مرگ مردم سالاری و دموکراسی مگر معنای غیرازین دارد؟
می توانید ازنظرقوانین کشور وبین المللی این چنین دست اندازی، و سپس خموشی خود را برای مردم توضیح بدهید؟

 اگر آن قدرغرقه درتوهم هستید که عقل عمومی از شناسایی دوگونه گی روش های شما قاصراست؛ هرآئینه که خود سخت قاصرید. معاش خود را بگیرید و گذاره کنید؛ با دزدان و عوامل استبداد مطلق دهان جوال نگیرید. آیا شما واقعاً باوردارید که تروریزم شبکه ای و دولتی، برای آینده افغانستان وجهان، امری ناگزیر است و به چشم پوشی اش می ارزد؟
لطفاً به پاس دموکراسی و قانون سالاری معلومات دهید که از جمع قبیله مغضوب ( آنانی که عمری را علیه ترورطالب و القاعده جنگیدند)، بعد از آمرستار، نوبت کدام یکی از آن هاست؟