-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۱, چهارشنبه

ازدواج به ارزش هزار جلد کتاب!

طرح انسانی ترین روش ازدواج در افغانستان ارائه شد.
این ابتکار از نشانی زکریا اصولی آمده است. 
میدانم همین که لطف می فرمایید این متن را به خوانش می گیرید، دارندگان پندار نیک، یا تقدیر می کنند این اقدام را، یا درگسترش این اقدام سهم خویش را ادا می کنند، یا مشوره های لازم وطرح های اصلاحی برای همه ارایه می دهند. با کمال احترام به آن عده از دوستانی عزیزی که اتهام می بندند، برچسپ های ناروا میزنند ویا فاقد مشوره های مفید هستند.
بیایید! به یاری ونصرت خداوند«ج» ودر عالم اسباب به کمک وهمکاری شما فرهیخته گان، دانش یافته ها، دانشجویان و... فرایند پیچیده عرف پسند ازدواج را رویکرد انسانی واسلامی بدهیم، باور ها وارزش های ناپسند را دور کنیم واز مصارف گزاف در محافل عروسی ها جلوگیری نماییم، وبه عوض آن در بخش های خدمات اجتماعی ازجمله آموزش وپرورش، صحت، محیط زیست و... کشور خویش سهیم شویم.
بنابراین من شرایط ازدواج مقید علمی، فرهنگی، وپژوهشی دارم وبا کسی می خواهم عقد ازدواج ببندم که مجموع مصارف عروسی ما هزار جلد کتاب باشد. مفتخرم ومتعهدم این تعداد کتاب ها را تهیه کنم و به کتاب خانه های ۳۴ ولایت کشور می فرستم تا نسل امروز وفردا این سرزمین روشن فکر وروشنگر بار آید.
زکریا اصولی 
۱۰ جدی ۱۳۹۸ هجری خورشیدی
نوت:  ۰۷۸۳۶۱۱۷۶۱/za.asulye@gmail.com