-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۳, دوشنبه

شاه تنها، در غربت اروپا

از کتاب ( منشورامان الله روی میزهیتلر و موسولینی)، رزاق مأمون، فصل نخست

امان الله روزی از خانه غایب شد. در داخل ویلا هرچه پالیدند پیدایش نبود. سرانجام فهمیدند بدون اطلاع به کسی، به سواری موترش بیرون رفته است. علت بیرون رفتنش از خانه این بود که از آشپز خانواده دلخور شده که چرا در دیگ برنج، بیش از اندازه، آب ریخته است. آشپز به او گفته بود که برای غذای ۲۲ نفر مگر به چه میزان آب در دیگ بریزد؟ امان الله ظاهراْ راه حل را سنجیده و برای خریدن ماشین حساب که معمولاْ در بانک ها استفاده می شود، بیرون رفته بود. این ماشین ها که اولین بار او آن ها را می دید، عجیب وغیر طبیعی بودند و در باره آن ها سوالات زیاد می کرد. در اخیر قانع شد که ماشین حساب به درستی کار می کند. در نظر او این بهترین راه بود که با استفاده ازین ماشین، آشپز بتواند در دیگ ۲۲ نفری چقدر آب بریزد.