-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱, سه‌شنبه

گروسمن: صلح با طالبان، صلح واقعی نیست؛ مبارزه کنید!

نمایندۀ سابق امریکا: توافق صلح ضامن آینده نیست، به مبارزۀ افغان ها نیاز است :

مارک گروسمن، نمایندۀ ویژۀ سابق ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید که توافق صلح با طالبان یک "پارچۀ کاغذ بوده و ضمانت از اینده با ثبات، امن و شگوفا را برای افغانها نمیکند".
مارک گروسمن، در یک مصاحبۀ اختصاصی با تلویزیون آشنا، صدای امریکا، گفته است که "أفغانها باید به مبارزه خود برای افغانستان و انچه که آفغانها به ان عقیده دارند ادامه دهند".
مارک گروسمن گفته است که "رضایت طالبان" برای کاهش خشونت یک پیشرفت است، اما افزوده که آن گروه بر همه جنگجویان خود در افغانستان، کنترول ندارد.
مارک گروسمن این سخنان را در حالی ابراز داشته که مذاکرات صلح میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر ادامه دارد و گروه طالبان ادعا کرده که در مورد "امضای توافقنامه و مراسم آن" نیز صحبت کرده اند.
نمایندۀ سابق ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، بر نقش کشورهای همجوار افغانستان در روند صلح تاکید کرده و گفته است که پاکستان و ایران هر دو باید درقبال این پروسه متعهد باشند.