-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۳, پنجشنبه

درآمد ملی در جیب یک هزار دزد ... وحشتناک است

از برگه  Soud Bakhtyar

در حالی که ۷۵ درصد مصرف حکومت افغانستان توسط کمک های بیرونی تمویل می شود! هزاران میلیون عواید داخلی اختلاس می گردد! قرار محاسبات وزارت مالیه عواید #گمرکات کشور روزانه بصورت میانگین ۵۰۰ میلیون افغانی می باشد، اما بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون افغانی جمع آوری می شود! در حدود ۳۲۰ میلیون روزانه توسط تجار در شراکت با دزدان گمرکات، بخش دخیل رهبری وزارت مالیه در امور گمرکی، دلالان دخیل در امور گمرکات و شرکای نا متعارف در مجلسین شورای ملی و ارگ دزدی می شود.
به اینصورت سالانه در حدود بیشتر از ۸۰ میلیارد افغانی توسط ۱۰۰۰ تن تنها از عواید گمرکات ربوده می شود.
وضعیت در مالیه دهنده گان کوچک وحشت ناکتر از این است.
در ترانسپورت زمینی و هوایی با اندکی تفاوت! با این وضع ما هیچ وقت خودکفا نخواهیم شد و همان روزیکه کمک های خارجی قطع شود انسان افغانستانی همدیگر خود را خواهد خورد.