-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۶, دوشنبه

قوای هوایی عراق تابع حکومت مرکزی نیست

دربستر شبکه های اجتماعی این موضوع مطرح شده است که قاسم سلیمانی قرار بود سازوبرگ قوای هوایی عراق را به تصرف خود در آورده و سپس کودتای نظامیان را رهبری کند. فرماندهی هوایی عراق از حکومت تحت حمایه ایران چندان فرمان نمی برد. از سویی هم، اعلام 52 نقطه یا محل ضربه در ایران از سوی ترمپ، به طورنمادین اشاره ای است که 52 گروگان سفارت امریکایی در ایران که چهل سال پیش، دانشجویان موسوم به «خط امام» دستگیر کرده و 444 روز در اسارت به سر بردند.