-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۶, پنجشنبه

احتمال مقرری نادر نادری در مقام وزارت خارجه


گزارش رسیده که دکترغنی قرار است نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری را همچون سرپرست وزارت خارجه معرفی کند و ادریس زمان را مقام سفارت در برلین دهد. متین بیگ هم دم دستِ دکترغنی به گور کنی جنرال دوستم عز تقرر خواهد یافت. گرچه دکترغنی در گزینش ها و عزل و انتصابات، عادتاً پخپل سر عمل کرده و صلاح الدین در زمان کارش فقط بادی بود که در بادبان خواهشات غنی می افتاد؛ نه چیزی بیشترازین. این اقدام اخیر هرگاه تصدیق شود، به معنای اعلام فاتحه ریاست اجرائیه است.