-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۴, سه‌شنبه

گسترش شبکه ترور درغرب کابلبه رؤیت گزارش واصله از منابع امنیتی پایتخت، زلمی توفان درهمدستی با حاجی ممتاز برادرزادۀ استاد سیاف، مخفیگاه های خویش را در غرب کابل گسترش داده اند. اما راپور دیگری که از اختلاف بین ممتاز و توفان خبر داده اند؛ مطلق نادرست است. آخرین اقدام کارساز شبکه توفان، ترور وحید مژده بود.
گزارش می گوید که زلمی توفان، حویلی هایی را دور تر از محل اقامت خودش اعمار کرده و همه ساختمان ها را از طریق تونل های زیر زمینی به هم وصل ساخته است. ممتاز برادر زاده استاد سیاف دریکی از همین مخفی گاه های زلمی توفان به سر می برد. زلمی توفان عنقریب با زن پنجم خویش ازدواج می کند. شبکه ممتاز- زلمی در ده ها رویداد انفجاری و آدم کشی ها دست دارد. بسیاری از ترورهای انجام شده، درگرماگرم جنگ دولت با طالبان، به گردن طالبان انداخته شده و کسی هم متوجه نشده است. هم اکنون پرونده های سنگین ممتاز در وزارت داخله و امنیت ملی تلنبار شده و موریانه زده است. ممتاز و توفان اعضای باشگاه مافیایی ارگ به شمار می روند. به همین سبب، از «عدالت عمری» ماکیاولیست های بدوی هم خبری نیست.
مسعود اندرابی و خوشحال سعادت در خیابان های شهر نو در نقش هیروهای فیلمی ظاهر می شوند؛ اما با وصف آن که از همه ماجرا مطلع هستند؛ «امر بالا» را رعایت می کنند و کاری به کار این شبکه ها ندارند.