-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۲, یکشنبه

درسطح کارشناسان، حدس وقیاس هایی مطرح است که همزمان با شلیک موشک های ایران بر پایگاه های امریکایی درعراق، سیستم کشف و رادار پدافندی درتهران پیشاپیش هک شده بود؛ به طوری که داده های راداری به جای طیارۀ مسافربری، حرکت یک جنگنده بیگانه یا امریکایی را در صفحه رادار نشان داده بود و بالنتیجه، امر شلیک به آن صادر شده بود.