-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۳, دوشنبه

یک جوره خسربره، امیل گردن وزارت خارجه گردید


این بار نوبت نادرنادری است که از نظر اطلاع رسانی باید روی کارکردهایش «ترکیز» شود.
یک جفت خسربره، ( برادرزن ها) به نام های سهیل هدایت و ویس هدایت، مثل دست های شکسته، از گردن دستگاه انارشی زدۀ دپلوماتیک کشور آویخته شده اند. این یافته های دقیق را مجیب ضیاء نخست همرسانی کرده است. 
خسربرۀ اولی، از طریق دادستان کُل- فرید حمیدی- به نماینده گی دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد، دیسانت شده؛ خسربرۀ دومی، مستشار سفارت دراتاوا انتصاب شده. خوب... چور حشری دروزارت خارجه تاریخچه بسیار مضحک و سیاه دارد. حال نادری هم به خواست های فامیلی یک جوابی داده و الحاصل، سهیل هدایت همه مقربان خانواده گی که شمار شان قریب یک «دلگی نفر» می شود به خرج دولت به نیویورک رسانیده است.