-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۵, چهارشنبه

عقل باور نکردنی هندی ها

من پنج سال در دهلی به سر بردم. تازه در واپسین روزها ذهنم برای شناختن گوشه های کوچکی از اسرار هندی آماده می شد.

کسانی را شاهد بودم که سی سال در هند زنده گی کرده بودند؛ اما درجه شناخت شان از ماهیت هندی ها درحد صفر یا کاملاً برعکس بود.
 روایت رسمی ( بربنای گزارش ها) وجود دارد وقتی که هند اولین بم هسته ای خود را در پایگاه عملیاتی بوجپور تولید کرد، شبکه ها و مفرزه های اطلاعاتی قدرت های بزرگ از مدت ها پیش، پیوسته درتلاش خنثی کردن یا ربودن بم بودند. انتقال نخستین بم به محل آزمایش، عملاً دشوار وخیلی خطرآفرین شده بود.
 مغزهای هندی با یک روش ساده و هرگز باورنکردنی، با مصرف صرفاً صد کلدار، همه هسته های اپراتیفی را دور زدند و برنامه های شان را گول زدند. 
شبکه های نقشه های شان را طوری تنظیم کرده بودند که ممکن است بم تولید شده با موترهای فوق زره و دریک کاروان عظیمی از نیروهای نظامی به سوی مقصد سوق داده شود. اما ذهن خوانان هندی، بم اتوم را درون یک محفظه پیچیدند و به یک آدم معمولی صاحب بایسکل سه ارابه ای سپردند که این محموله را به فلان منطقه انتقال بده. صد ها جاسوس فرز سازمان (راو) از دور مسیر حرکت کالسکه یک نفره را تحت نظر داشتند. مأمور مؤظف صد کلدار به کالسکه چلان داد. مرد کالسکه والا هرگز نمی دانست چه گونه در عالم بی خبری به یکی از مجریان تاریخ هندوستان مبدل شده است. او فروتنانه، محموله را به مقصد رساند. وقتی آزمایش هسته ای به انجام رسید، شبکه های جاسوسی دست به دست هم زدند و انگشت زیر دندان بردند.
کالسکه چلان عکس خود را در روزنامه ها مشاهده و تعجب کرد که مگر چه کاری از دست وی سر زده است؟
سرانجام فهمید که چه مأموریتی تاریخی را انجام داده است!