-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱, سه‌شنبه

ریاست جمهوری دور دوم غنی را باد برده است

به نظر می رسد که غنی و شرکاء از نتیجه انتخابات مطابق سناریویی که خود شان ترتیب داده بودند؛ مأیوس شده اند. جریان بزرگ تر منبعث از تلاش های منطقه ای دردوحه، آشیانه کوچک تصورات ریاست جمهوری تحمیلی دور دوم درمعرض تند باد قرار دارد. سخنان دیروز دکتر عبدالله در بارۀ انحصار صلح از سوی غنی، در واقع نظر امریکا و روسیه است. اثبات این موضوع است که گروه های «مجاهدین» همه در پروژۀ ساخت وبافت های سری مرتبط با مذاکرات دوحه شامل می باشند. احتمال قوی وجود دارد که با امضای پیمان امریکا با طالب، از غنی به حیث یکی از ده ها «فرد» در کنفرانس بن دوم دعوت صورت بگیرد!