-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۳۰, دوشنبه

شباهت انگلیسی دان های دکترغنی و شاه امان الله!

ادوارد مارش 75 سال پیش در مجله هارپر نوشته است: حین دیدار شاه امان الله خان از کاخ بوکینگهام در لندن، یکی از وزیران او که با فصاحت انگلیسی حرف می زد،  به تصاویر آویخته از دیوارهای نگارستان کاخ نزدیک شد و با دست به سوی تابلو ها اشاره کرد و گفت:‌ همه این تصاویر هیچ ارزشی ندارند. بیخی بی ارزش هستند!
یکی از تماشا گران به او حالی کرد که این تابلو های نقاشی درین کاخ خیلی گران بها اند!

منبع: The Decature Herald, Mon, oct 29, 1945