-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲, چهارشنبه

آیا دکترغنی از خواندن تاریخ بیهقی، مفهوم هم می گیرد؟


کسی از میان قوادان ارگ، یک تصویر دکترغنی را در داخل سالن ویژه هواپیما درشبکه اجتماعی انتشار داده. ظاهراً دکتر غنی مشغول مطالعۀ کتاب تاریخ ( به نظرمی آید یکی از مجلدات تاریخ بیهقی باشد) است. یک پرسش به دور از فضولی و بد نیتی شخصی یا سیاسی در ذهن من جرقه زد: آیا ایشان قادر است یک بندی از تاریخ بیهقی را اول درست بخواند؛ «امابعد»  مفهوم درخور از آن مستفاد بدارد؟

قرائت مسوولانه متن پرتکلف و سرشار از ایجاز، ترادف و استعاره کار آسانی نیست؛ به ویژه برای آقای غنی که درپنجاه سال تمام گلاویزی اداری در بانک جهانی، حداکثر با انگلیسی خوانی و انگلیسی نویسی سروکار داشته است. مبادا که این بیهقی خوانی هم مُدل دیگری از ادای همراه با رکوع و سجده در نماز جنازه، اعطای لقب « امام حسین نواسه خدا» و « عبدالرحمن بن کوف» باشد؟ به برداشت این کمینه، خوانش و استفهام متن ( اغلب) مسجع؛ اما مغلق تاریخ بیهقی به اندازه قرائت الم تره کیف یا دیگر آیه های کتاب مقدس قرآن برای «مغزمتفکر» سرگیجه آور است. به هر حال خدا کند اشتباه احتمالی من اندرین باره، بیشتر فاحش نباشد.