-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۴, شنبه

انگشتر سلیمانی به دست آمد

همسر قاسم سلیمانی در واکنش به خبر مرگ او گفت: آن‌ قدر در کوه‌ها و بیابان‌ها به دنبال شهادت گشتی که آخر شهادت تو را در آغوش گرفت. از جسد سلیمانی فقط یک دست پرت شده باقی مانده که هنوز با یک انگشتر برجسته عقیق مزین است. انگشتری که خامنه ای به او تحفه داده بود.
یک بسیجی در توئیت خود نوشت: شاید صدسال و شاید دویست سال دیگر به تو افتخار کنیم در آن روز مردم خواهند گفت در روزگاری که ابرقدرتهایی اجازه هیچ مخالفتی با خود را نمیدادند ژنرالی بود که یک تنه با انها جنگید و نفوذ کشورش را تا مدیترانه گسترش داد"