-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۷, جمعه

آخرین حفیظ الله امین خشمگین در شرایط حساس قرار گرفته است


جاوید کوهستانی
گزارشات منابع قابل اعتماد نزدیک به امریکایی ها و دستگاه های خارجی در کابل حاکی از ان دارد که مناسبات ارگ و حامیان امریکایی روی موضوع صلح و انتخابات به حدی غلیظ و در تقابل قرار گرفته مانند دوران حفیظ الله امین و شوروی های سابق در دهه ۱۹۷۹و۸۰ و هرگز تیم خاصی در اینده قدرت را کنترول نخواهد کرد ، دولت فراگیر و شاید دور دوم برگزاری ناکام انتخابات که هرگز بر گزار نخواهد شد در راه است .
تکبر، خود خواهی، گروگان گیری و انحصار قدرت، استبداد، فساد علنی و گسترده ، خانواده گرایی، منطقه گرایی، قوم گرایی در قدرت و بی خبری از اوضاع جاری عوامل شکل گیری این دیدگاه است ، اختلاف نظر میان بخش های استخباراتی و وزارت خارجه امریکا در مورد افغانستان مانع تصمیم گیری ها شده است ، تلاش امریکا برای تجدید ساختار حکومت وحدت ملی با توسعه ساختار تشکیلاتی و تفویض صلاحیت ها در جریان است. فشار های مدنی، سیاسی و هم چنان تهور سیاسی، صلابت کاری، کادری، نمایش ظرفیت و شجاعت مدیریتی توام با موضعگیری روشن و دلیرانه ( قصر سپیدار ) می تواند معادله تغییر ساختار قدرت و توسعه ساختارمند اجرایی آن را تسریع نماید . پام کوه چه وار دی خطا نشی .