-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبهیافته های گزارش نامه افغانستان حکایه از آن دارد که افراد عطا محمد نور در بدامنی ها و حوادث دلخراش اخیر در مزارشریف دست دارند.
هدف عطا بازگرداندن صلاحیت ها در  عزل و نصب های دولتی در شمال است. محاسبه عطا نور آن است که دولت مجبور شود برای گرفتن کمک به سوی او دست دراز کند. علت سفر حمدالله محب به شمال، اجرای بی درد سر تبدیلی جنرال احمدزی فرمانده قول اردو است. بعد از افشای یافته های کمیسیون تحقیق دررابطه بر حمله پرتلفات بر خانه قیصاری و دست داشتن جنرال احمدزی در کشتار نفرات قیصاری، حکومت از بابت امنیت جان احمدزی او را فوری تبدیل کرده است. از سویی هم امکان دارد حسیب قریشی فرمانده پلیس مزارشریف مقرر شود.