-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۲, یکشنبه

تئاتر شکنجه در ولایت تخار


وزارت داخله! قوماندان پلیس ولسوالی بهارک تخار کی است؟
مردی 37 ساله، هاشم نام، از قریۀ زرکمر که جبراً از سوی ارباب ولی به بیگاری شباروزی گرفته شده، تا دم مرگ از سوی نفرات خود سر ارباب ولی پیش چشم مردم به طور زنده شکنجه شده است. این مرد درشفاخانه است و هر آن ممکن است بیایند و او را بکشند. فردی به نام نبی، یکی از ددمنش ترین نفرات ارباب ولی است. هیچ مرجع دولت و غیر دولتی برای بازخواست وجود ندارد. قوماندانان حکومتی، درکل، در مردم آزاری و خیانت دخیل اند. به سر وقت این مرد برسید اگر ذره ای از رحم و مروت یا ایمان در کله تان است.