-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۱, جمعه

یک نظریه افقی نسبت به جنگ/ کلوخ گذاشتن و عبور از آب

اشاره: امریکا علی رغم امضای پیمان امنیتی با افغانستان، هم اکنون ادارۀ امور کشور را دراختیارپاکستان وطالبان قرار می دهد؛ مگر درصورت وقوع جنگ با ایران، این 5 پایگاه را به ساعت تیری بنا کرده است؟

 آرین شریفی، رئیس پیشین ارزیابی تهدیدات دفتر شورای امنیت ملی در میزگردی با عنوان "ارزیابی تنش‌های ایران و آمریکا و تبعات آن برای افغانستان" چنین گفته:
 گفت که تنش‌های ایران و آمریکا تاثیری بر افغانستان ندارد.

او گفت: "افغانستان یک استثنا در سیاست آمریکا در قبال ایران است، تنش‌های آمریکا و ایران بر افغانستان تأثیرگذار نیست."

او اضافه کرد که منافع آمریکا و ایران در مورد افغانستان موازی هستند، نه بر خلاف یکدیگر.
« چه استثنایی؟»؛ ریشه این ابراز نظر سرشار از اطمینان در کجاست؟ کشوری که میدان جنگ است، هرگاه برای یک طرف متخاصم ظاهراً «استثنا» پنداشته شود؛ برای طرف دیگر ماجرا «استثنا» نیست.