-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۴, جمعه

مدعیان جمهوریت شاخ دیکتاتوری کشیده اند.


امرالله صالح معاون تیم دولت ساز ۱۳ کارمند دولت را بدلیل اینکه در پست های فیسبوک او کمنت گذاشته اند به سارنوالی معرفی کرده است. از میان ۸ تن این جوانان از ولایت پنجشیر استند. پیش از این صالح نیز گفته بود که او هرگز مخالفینش را فراموش نمیکند و در این قسمت ذهن خوب دارد. این تنها امرالله صالح در دولت ساز نیست که چنین برخورد میکند. زمانی که که یک جوان در هرات درمقابل غنی حرف می زد، لت و کوب شد و بیشتر از یک سال است که هنوز زندانی است و موارد این چنینی در سابقه این جمهوری خواهان وجود دارد.

آراد آزاد