-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۵, شنبه

پاسخ حکمتیار به منتقدان

شماری از اعضای حزب اسلامی از حکمتیار انتقاد کرده بودند که برای نزدیک شدن به اشرف غنی چرا از شاه نواز تنی به عنوان شفیع واسط استفاده کرده است. حکمتیار پرسیده: از کی ها باید کمک می گرفتم؟
منتقدان گفته اند: از جمعه خان همدرد، انجنیروحیدالله سباوون و ...
حکمتیار قاطع گفته است:  شاه نواز تنی صد برابربهتر است از کسانی که نام گرفتی! صدتای این ها به او نمی رسند!