-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۶, دوشنبه

اوضاع جدیدی که رونما شده، به نفع طالبان نیست. چانس کارزار طالب کشی از طریق عملیات از فضا، زمین و شکارشبانه نفرات آن ها دو باره شگوفا شدنی است. امکان شروع یک فصل جدید سرکوب بسیار خونین طالبان قوی است؛ هرچند کوتاه مدت باشد.