-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۵, چهارشنبه

امام محمد وریماچ کرسی وزارت ترانسپورت را خرید.در یک گزارش تازه ( غیررسمی)  گفته شده که اما محمد وریماچ با پرداخت پنج لک دالر به ضیاءالحق امرخیل مشاور ارشد اشرف غنی، به این پست عز تقررحاصل کرده است. حلقه مقرب در ارگ، مدعی اند که امرخیل در انتخابات 2014حدود هفت ملیون دالراز ستاد انتخاباتی تحول وتداوم نقد کرده بود. همین ها می گویند که امرخیل پول های خود را در شهر عجمان امارات متحده عربی سرمایه گذاری کرده است. 

دکتر فضلی نشان دار بارگاه ارگ حرف جالبی زده است. او گفته: امرخیل بعد از 2014 سیاستاً مدتی دورنگهداشته شده بود؛ حالا کوفت چند ساله خود را میکشد.
وریماچ «یارگرمابه وگلستان» امرخیل است وپیش ازین، پنج ماه همچون معین مالی واداری وزارت ترانسپورت کارمی کرد و درهمان مدت به امرخیل باج می داد. وریماج بعداً از سوی غنی سبکدوش شد؛ اما به برکت امرخیل به مقام وزارت ارتقا کرد.