-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۲, پنجشنبه

سلطنت داعش، در ننگرهار، نه، بلکه درشمال بر پا شده است


جاوید کوهستانی 
شمال به مرکز اصلی رقابت قدرت ها و قتل گاه جوانان ما مبدل گشته است. ۸۰‎٪ جنگ و تلفات نیروهای دولتی و مردمی در ولایات شمال است، هیچ شب و روزی نیست که پوسته یی سقوط نکند و تعدادی پولیس یا اردو یا خیزش مردمی کشته نشوند. اما سطح عملیات ها امنیتی در شمال ۱۰‎٪ است و ۹۰‎٪ عملیات و ضربات هوایی در جنوب جنوب غرب و شرق انجام میشود، اکثریت جنگ جویان خارجی که علی الظاهر زیر پرچم امارت می جنگند از نظر سازمانی یا به القاعده تعلق دارند، یا هوای داعشی دارند، در فاریاب ، جوزجان ، سرپل ، غور ، بادغیس ، تخار ، بدخشان ، کندز صد ها جنگ جوی خارجی و خانواده های شان حضور دارند، راه مواصلاتی منظم بین شمال از غور ، ارزگان و هلمند باز است. صد ها جنگجو از مرز های جنوب به شمال میروند، آن سو از راه چترال و گرم چشمه.
به باور و برداشت های من شمال میدان رقابت امریکا روسیه گردیده است ومزارع و فارم های داعش پروری در حال گسترش است. باتوافق صلح احتمالا ًدر برخی جغرافیای شمال قدرت امارت طالبان با تغیر پرچم و سازمان به داعش می روند، فرزندان طاهر یولداش ، جمعه خان نمنگانی و تعدادی از شبکه القاعده در دره های شمال و شمال شرق اند. هیچ توجهی به وضع کلی امنیتی شمال صورت نمی گیرد. اکثریت جنرالان و مسوولین مصروف قاچاق، جمع آوری پول و محفل بازی اند. اگر فعالین مدنی، احزاب سیاسی، و شبکه های اطلاعات رسانی خوب عمل نکنند و مانند عده یی معامله و سکوت کنند، شمال در آتش بیشتر خواهدسوخت و احتمالاًبرنامه نا امن سازی شمال ریشه برای آینده داعش دارد. معلومات های مستند زیادی از این بازی ها داریم .