-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱, سه‌شنبه

شهید زنده در بهشت

قوماندان صاحب زاهد الماس به پاریس قدم رنجه کرده تا دیده به دیدار پسر کوچکش روشن کند؛ همان پسری خیره سر که خیلی راحت یک افسر جوان امنیت ملی را به قتل رسانید و هیچ کسی از «عدالت عمری» خونتای ارگ درین رابطه اثری ندید. ارگ برای تحقیر و مفرور ساختن قیصاری، قطعات ویژه اعزام می کند؛ اما پرونده قتل فرزند یک متحد خود را زیر لحاف برد.
زاهد صاحب در آلمان و فرانسه سرمایه گزاری های گسترده ای انجام داده است. این که منشاء سرمایه های به دست آمده، چه بوده و از کجا بوده، شما ازما بهتران، بهتر می دانید.