-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۰, پنجشنبه

چرا من کتاب ( برای رسیدن به صلح چی باید کرد) را نگاشته ام؟

سید ادریس «میر» از مبارزان سابقه دار برای نجات افغانستان است.اشاره: اخیراً رساله ای رونمایی شد که طرح تازه ای برای رسیدن به صلح و همگرایی بین افغان ها ارائه کرده است. 

برای این پرسش، پاسخ ساده و تجربی وجود دارد. دلاوری، شهامت ، طبع بلند، اعتماد به نفس، فداکاری، صبر و استقامت خلاصه تمام خصوصیاتی که یک سرباز ممتاز باید از آن برخوردار باشد؛ در ذات مردم ما به قوام رسیده است. من به شماری از کشورهای دنیا سفر هایی داشته ام؛ اما چنین صفاتی را آن هم با چنین عظمت و پهنا در آنان ندیده ام. پس این امری تصادفی نیست که افغانستان به گورستان ابر قدرت ها شهره گشته است. 
درطرح حاضر تلاش کرده ام تا راه رهایی از گیرافتاده گی تاریخی برای افغان ها وجود دارد. 
 تلاش کردم تا آن نکاتی را که طالبان در رد سیستم انتخابی و جمهوریت برجسته می سازند، حلاجی کرده و برای حل آن راه شرعی و منطقی و منطبق با منافع مردم، پیشنهاد کنم . اگر ما نتوانیم در قسمت چگونگی تشکیل حکومت و اداره مملکت با طالبان به موافقه برسیم، جنگ برای سالیان متمادی ادامه خواهد یافت.  این بدترین گزینه نا دلبخواه برای مردم افغانستان است. 
اخیراً جمعی از سیاسیون به اجماع منطقه ای برای حل معضل افغانستان و یاری کشورهای همسایه امید بسته اند.
 من کوشش کردم در این قسمت ابهام زدایی کنم و با دلایل کافی و روشن واضح سازم که در شرایط موجود، برقراری صلح در افغانستان به ضرر خارجی ها و به نفع افغان ها است. پس جای عجب نیست که «خارجی ها» درمسیر رسیدن به یک توافق جامعه ملی سنگ اندازی می کنند. ما مردم افغانستان به یک همگرایی منظم و سازنده نیازمندیم. 
در طرح حاضر، علت شکست ها و پریشان حالی های افغانستان در درازنای تاریخ به اختصار توضیح و ریشه یابی شده است. راه حل هایی که من پیشکش کرده ام، درچهارچوب قانون اساسی موجود در کشور است. 
قاعدۀ زنده گی این است که عمر علت های بحران هرچه طولانی تر شود، تغییری مطلوبی در مظاهر و معلول آن نمی توان رونما کرد. جنگ، فساد و نا امنی معلول حکومت ناجور است و تا این حکومت جور نشود در وضیعت تغییر نمی آید. بنا برین، یک فورمول فراگیرو متناسب به مقتضیات جامعه افغانستان برای حکومت داری بهتر را پیشنهاد کرده ام.
انتظار دارم بعد از خواندن کتاب، ما را از نظریه ها و برداشت های سازندۀ تان بهره مند بسازید.