-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۱, چهارشنبه

مذاکره هند و ریاض بر سر قطع بودجه طالبان

گزارش های آمده از کانال غیررسمی مشعر است که از چندی به این سو، مذاکره بین هند و مقامات عربستان بر سر سرنوشت طالبان افغانستان درجریان است. امریکایی ها از طریق متحدان دایمی خویش در سطح منطقه تلاش دارند تمایل هندوستان را نسبت به نتایج مذاکرات خلیلزاد با سران طالبان و پاکستان جلب کنند. درحالی که طالبان کماکان در برابر فشارهای چندجانبه برای آتش بس گردن شخی می کنند؛ در بین کشورهای بازیگر، طرح قطع شریان های مالی و بودجه طالبان از سوی عربستان در دستورکار قرار گرفته است.
 قطع کمک های مالی دایمی عربستان به طالبان ( عمدتاً از طریق شیخ های عرب و پاکستان) به مساله جدی در ختم غائله در افغانستان مبدل شده است. پاکستان بدون استمرار ارسال پول از سوی عربستان به طالبان توان پیشبرد جنگ علیه دولت افغانستان و دیگر کشور ها را نخواهد داشت. این حادثه خبر خوشی برای روسیه نیست.