-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۴, جمعه

صلح با طالب، سفر بری به سوی ایران است

به پیشواز آخرین جنگ فیصله کن با ایران، جبهه مذهبی و سیاسی در افغانستان را تحکیم می کند. ادغام طالب با دولت و ضد طالب ( هرچند گذرا)، امداد رسانی تسلیحاتی، عملیاتی و نفراتی به اهل تسنن ایران که در مرز های ایران و افغانستان موقعیت دارند. اهل تسنن ایران انگیزۀ سوزانی برای جنگ با رژیم دارند. علم کردن مجیب الرحمان هراتی نیز در نزدیکی ایران بخشی از همین محاسبه است.  کسی نمی داند که بعد از سقوط احتمالی خامنه ای، در خراسان شرقی ( افغانستان) و غربی ( مشهد) چه اتفاقی خواهد افتاد. تاریخ نشان داده که در شکسته شدن حکومت ها در ایران، همیشه عامل «افغان» نقش عمده داشته است. 
ایرانی ازین موضوع مطلع اند. برهم خوردن پلان انتقال طالب از پاکستان به ارگ کابل هم بسیار محتمل است.