-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱, سه‌شنبه

گوشه دیگری از فساد جواد پیکار


جواد پیکار وزیرشهرسازی که اخیراْ «ممنوع الخروج» شده، کاروایی های زیادی دارد.
وی چند زن به شمول بانو لهیا سرپرست ریاست ساحات پلانی، پروانه کارمند ریاست تصفیه معینیت اراضی و شهرسازی و حمیده کارمند ریاست خدمات مراجعین را خلاف قانون کار در دانشگاه گوهر شاد خرج می دهد. این زنان در وقت رسمی ( از صبح تا یک بعد از ظهر) درین دانشگاه درس می خوانند و از سه سال به این سو شش ساعت اضافه کاری خود را هم از وزارت به دست می آورند.
روابط این زنان با جواد پیکار «آن چنانی» است و درین زدوبند ها، هزینه دولت است که باد می شود. وزیر، این سه نفر را خلاف قوانین جاری خرج ومعاش می داده تا در ساعات رسمی بروند به دانشگاه. این درحالی است که برای آنانی که اهلیتی دارند و مدارک در سطح ماستری دارند، اجازه کار ندارند. جالب این است که خانم لهیا رئیس کمیسیون اضافه کاری معینیت اراضی هم است!