-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبه

طالبان راکت ضد طیاره ندارد؛ آیا موشک ایرانی دراختیار شان داده شد؟

یک هواپیمای نظامی امریکا که بموجب گزارش های اولیه شماری از افسران بلند پایه و مقامات سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) در آن بوده اند با شلیک موشک روز گذشته سقوط کرد. درباره کشته شدگان آمارهای متفاوتی اعلام شده، از 5 نفر تا یک صد نفر! از آنجا که خبرگزاری های ایران معمولا عادت به اغراق در این زمینه ها دارند، باید منتظر اطلاعیه های رسمی درباره این آمار بود و متکی به گزارش های خبرگزاری های ایران نبود.

طالبان اطلاعیه ای صادر کرده و مسئولیت این اقدام را برعهده گرفته است و این درحالی است که طالبان درحال مذاکره صلح با امریکا هستند!!

هواپیما در ارتفاع 28 هزار پائی در منطقه غزنی ساقط شده و اکنون این سئوال مطرح است که آیا طالبان دارای چنان امکانات موشکی برای ساقط کردن هواپیمائی در 28 هزار پائی است؟

از هم اکنون زمزمه ها به آنسوی افغانستان و متهم کردن ایران به این اقدام آغاز شده است. زمزمه هائی که می خواهد زمینه ساز قبول استدلال امریکا برای مقابله با توان موشکی ایران بشود. بدون هیچ قضاوتی باید منتظر اخبار تکمیلی بود.