-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۳, جمعه

مداح ملاعمر دم دست احمدولی مسعود


گزارش مؤثق وجود دارد که در دفتر تیم وفاق ملی، دم دستِ احمدولی مسعود، فردی حضور دارند که در زمان طالبان، اسمش ملا ... بود و حتی به ملاعمر پیوسته شعر می سرود. دوستان و رفقای پشتون به خود نگیرند. او پشتون نیست. ظاهراً ضد طالبان نیز موضع گیری دارد!
قطعاً باور دارم که اطلاع احمدولی به او مسبوق به سابقه نیست.