-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۶, دوشنبه

عامل داخلی قتل سلیمانی چه گونه قابل توضیح است؟

از یک نظر، قاسم سلیمانی نماد خطر جدی و محاسبه برهم زن، برای امریکا تلقی نمی شد، بیشترینه به نظام قدرت در داخل ایران به خصوص در اردوگاه سپاه پاسداران خطرساز شده و درجایگاه جانشین خامنه ای احراز موقعیت کرده بود.  او یک سروگردن از تمام سراداران متنفذ و پر مدعای سپاه بالا شده بود و به همه امرونهی می کرد. سلیمانی از دایرۀ نظارت سپاهیان و شورای خبره گان عملاً فراتر رفته و «خودش» با پوتین، بشاراسد یا محافل دشمن دست به تعامل مستقلانه می زد و به رسم ظاهر، می آمد و به خامنه ای یک گزارش شفاهی می داد و تمام. خشت های اساسی و درشت سپاه پس در شده بودند.
آیا او قربانی بازی معامله دو سره شد؟ ورنه، سلیمانی پای پیاده در جبهات سوریه، عراق و یمن ظاهر می شد و به وی آسیبی نمی رسید. همه ارکان قدرت در ایران دوستدار او نبودند. تاریخ مصرف در سجل او درج شده بود؛ اما خودش نمی توانست آن را ببیند.