-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۷, جمعه

داعش و طالبانیزم در هرات نتیجه نمی دهد؛ نه از نظر تاریخی رگ و ریشه دارد؛ نه از نظر اجتماعی و ویژه گی های انسانی. فرض برین است که دسته های چند ملیتی میرغضب های جهادی کرایه شده را در زمین هرات، رها کنند؛ پول زرق کنند تا جولان بدهند. یعنی هرات را تا مدتی نا معلوم، کاندیدای کشاکش نیابتی بسازند و بر همین منوال بازیگران، این خطۀ فرهنگ و تمدن را نقطه فشاری علیه همدیگر قرار دهند.