-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲, چهارشنبه

دکترعبدالله از بی مضمون گپ می زند

نکته شگفت آور در سخنان دکترعبدالله وجود دارد. وی با گزینش ها و انتصابات اداری در بدنه دولت و حکومت به مخالفت برخاسته. دلیلش چیست؟ اشرف غنی تا کنون هر چه دلش خواسته و هر سازی که زده، برای خودش و گروه قوادانش زده و پروای هیچ کسی را هم نکرده. حتی سخنگوی وزارت خارجه را برکنار کرد و از سنگ صدا برآمد؛ از عبدالله نه. حالا در روزهای آخر که هیچ چیزی نمانده، با چه نیرو و صلاحیتی مقرری های بی وقفه غنی را مزاحمت می کند؟
از یکسو با بخردی سیاسی و ملی غنی توفان کرده است. هرچه او انتصاب کند؛ به زودی همه برکنار می شوند. غنی از تحلیل اوضاع بیخی نا توان است.