-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۳, جمعه

کسی است درین میان، دردِ اشرف غنی و عبدالله را تحلیل کند؟


کشته شدن سردارقاسم از همه بیشتر شاید فشار را بر اشرف غنی و عبدالله سخت کرده باشد. حمله امریکا را محکوم کنند یا استقبال؟ خدا هیچ سیاستمداری را به این روز سیاه دچار نسازد. حتماً یک درجن از مشاوران «نابغه» ای را که از هرطرف جمع کرده اند که چی کنیم؟! یک راهی بسنجید که «نه سیخ بسوزد، نه کباب» مگر درین مخمصه، یافتن یک راه سومی به یک شرط امکان دارد. غنی به سفارت امریکا زنگ بزند که موقعیت ما نازک است، اگر شود مصلحتاً یک راه میانبُر بزنیم و اعلامیه ای خاکستری صادر کنیم. دکترعبدالله هم به سفارت ایران درتماس شود و این حالت برزخی را که کمتر از آتش دوزخ نیست، به تمنای یافتن یک « راه گنجشکک» تشریح کند تا چه در نظر آید!