-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۵, چهارشنبه

ملامجیب الرحمان انصاری دربارۀ هم مسلک های متجاوز به کودکان چیزی نمی گوید

این احتمال پر رنگ تر شده است که بی بی سی مایل است مجیب الرحمان انصاری را به ملاعمر هرات تبدیل کند. مولوی داعشی که از هرات سر بلند کرده، مجموعه عملیات طولانی مدت را در عقبه خود دارد. در شرایط جنگ و بحران، انگشت شمار ملایی درافغانستان ممکن است وجود داشته باشد که از تور انگلیس و پاکستان یا ایران بیرون باشد. این که مجیب الرحمان بر احیای وزارت امربه معروف و نهی از منکر صدا بلند کرده، به معنای آن است که تمهیدات برای به قدرت رسانیدن طالبان درجای دیگری در دست انجام است.