-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۱, چهارشنبه

لاورنتی بریا همیشه فکر مرا به خود مشغول می دارد

این یک تکه ترجمه در بارۀ او. حوصله اگربود پاره های جذاب تری را ترجمه خواهم کرد.

لاورنتی بریا رئیس اداره جاسوسی استالین ( چکا) از ابخازیای گرجستان بود. بریا درسال های جنگ داخلی روسیه در مخالفت با اردوی سرخ قرار داشت و برضد آن ها از حزب دموکراتیک مساوات مسلمانان حمایت می کرد. او در جریان جنگ های داخلی بعد از انقلاب در روسیه، به گفته ای مدودوف نویسنده کتاب «ریشه ها و پی آمدهای استالینزم» «هرگز مارکسیست یا انقلابی نبود. اواز اول یک خطارکار بی قاعده و مستعد به ارتکاب هر جرمی بود. از اوایل سال 1919 با سرویس اطلاعاتی مساوات آذربائیجان و در 1920 با نهاد های امنیتی حاکمیت منشویکی در گرجستان رابطه داشت.
گریگوری کامینسکی به خروشچوف گفته بود که شایعاتی وجود داشت که بریا درسال هایی که در باکو کار می کرد، با اشغال گران انگلیسی همکاری داشت و زیر نظر حزب دموکرات مسلمان- متحد انگلیس ها- فعالیت داشت.
او در ساختن بم اتمی شوروی و کشتن استالین دست بالا داشت؛ اما زمانی که بعد از مرگ استالین قصد داشت جای دکتاتور را بگیرد، با واکنش ارتش تحت رهبری مارشال ژوکوف رو به رو شد. به امر ژوکوف درجریان جلسه دستگیر و شش روز بعد با شلیک گلوله از عقب در دهلیز زندان به زنده گی اش پایان داده شد.
حزب مساوات مسلمان تحت نظارت انگلیس بود و گفته می شد که بریا در آن آوان بیشتر یک مأمور انگلیسی بود. مساوات در 1920 همراه با 2000 تن از اعضایش با شکست کامل رو به رو شد. بریا گرفتار شد. ادعاهایی وجود دارد که سرگی کیروف از بلند پایه های حزب از اعدام وی جلوگیری کرد.