-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۰, جمعه

طومار مشکوک از لندن تا کابل

یک تعداد افراد با دفاع از اجمل عابدی، در واقع عقبه ارتباطی خود شان را هم لو داده اند. واکنش ها و کمنت ها را دقیق مرور کنید، حساب دست تان می آید. شاید از اول متوجه نبوده اند. گزارشنامه افغانستان در تحقیقات اولی دریافته است که طومار ارتباطات مشکوک شماری از آن ها از لندن تا کابل امتداد دارد و بعضی هم الحاقی های رسانه ای اند که تحت نظر یکی از ریاست های امنیت ملی ( شاخه ضد ملی آن اداره) فعالیت دارند. آن ها ممکن است بار دیگر سر خود را وسط قضیه داخل کنند؛ آنگاه ما ناگزیریم روی خود این افراد تمرکز کنیم.