-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۶, یکشنبه

گزارش می رسد که ساخت و بافت و جور آمد بین عطانور و اشرف غنی بر سرمقام ولایت بلخ به گونه پنهانی درجریان است.