-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۴, شنبه

موضع گیری دوراندیشانۀ دکتر عبدالله


دکترعبدالله در رابطه به قتل قاسم سلیمانی و حمایت نرم از ایران، هوشمندانه عمل کرد. توفان رویداد های مقطعی، با همان سرعتی که آمده، با همان شتاب فرو می نشیند. ایران، دوست مردم افغانستان نیست؛ مگر دربسیاری مسایل شریک اجتناب ناپذیر با سرنوشت افغانستان است. عبدالله پل عقبی خود را منفجر نمی کند. او به تجربه دریافته است که سه بار برنده انتخابات شده؛ اما در هرسه بار از سوی امریکا کنار زده شده است.
 سرنوشت افغانستان به طور انحصاری در دست امریکا یا ایران نیست؛ امریکا و ایران، جنگ خودشان را در خانۀ ما پیش می برند. تشخیص منافع دایمی، مساله حیاتی است. امریکا تابع تام وکامل سیاست پاکستان درافغانستان است. طالبان و داعش دردست شان است و به عنوان ابزار برهم زدن هرنوع توازن از آن استفاده می کنند. درحال حاضر، کمپ های داعش در شمال در دست اعمار است. درین میان، اکثریت مردم افغانستان که دشمن داعش و طالبان هستند؛ درگرو منافع امریکا و پاکستان افتاده اند.
 تماس افغانستان با امریکا با توجه به حضور روسیه، چین، ایران، پاکستان وهند، راهبردی نمی تواند باشد؛ اما با ایران ( هر حکومتی که پس از سقوط احتمالی رژیم اسلامی درآن جا قایم شود) با افغانستان هم پیوندی ناگزیر استراتیژیک خواهد داشت. از نظر اقتصادی و امنیتی، ستون فقرات افغانستان و ایران، واحد است. امریکا، حضور تاکتیکی درکشور ما دارد وتابع منافع خاص خودش است و دیر یا زود، ازین جا می رود یا رانده می شود.