-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۱, شنبه

فاکس نیوز: پنتاگون ٱمار تلفات دراثر حمله موشکی ایران به پایگاه های ٱمریکا را منتشر نمود

۱. کشته و زخمی شدن پانصد و پنجاه مورچه که حال تعدادی از ٱنها وخیم گزارش شده. ۲. زخمی شدن تعداد هشتاد و پنچ عدد کرم خاکی که خوشبختانه در عمق پاینتری از مورچه ها زندگی میکردند و تلفات جانی گزارش نشده. ۳. انهدام تعدادی نامحدودی بوته و علف که در تپه های اطراف پایگاه به ٱرامی ٱرمیده بودند. ۴. و دیگر هیچ ... چرا که بیشتر از این ممکن بود از خط سرخ انتقام سخت عبور شود که با کنوانسیون های جهانی و احکام اسلام منافات داشت.