-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۴, شنبه

جلوگیری از کودتا در عراق

ترمپ در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی گفته است که « اقدام ما برای جلوگیری از جنگ بود، برای آغاز جنگ نبود.» این دقیق ترین سخنی است که وی بر زبان آورد. بعد از تظاهرات دوامدار در بغداد علیه حکومت متمایل به ایران و سوختاندن سه مرتبه ای ساختمان های دپلوماتیک ایران در نجف و کربلا، سقوط دولت بغداد امری حتمی بود. ایران حاضر نبود میدان را به عربستان و امریکا خالی کند. قرار بود در عراق کودتایی سازماندهی شود تا قدرت را یکسره به نظامیان وفادار به ایران انتقال دهد. بعد از کودتا، جنگ و تهدید مستقیم علیه حضور نیروهای امریکا در عراق و کوچک ساختن سفارت عظیم آن کشور برجسته تر می شد.