-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۲, یکشنبه

بُغض، درجاده های ایران دو باره به خشم بدل می شود. در تشیع جنارۀ قاسم سلیمانی که « دریای انسانی» جبری و دست ساز را به نمایش آورده بودند؛ ماهیت اصلی همان دریای انسانی، در جاده های ایران پدیدار شده است.