-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۷, سه‌شنبه

شماری ازمردم از هشدار ترمپ برای آماج گرفتن حوزه های باستانی و فرهنگی ایران به آه و اسف افتاده اند. در 24 ساعت اخیر منابع مرتبط با جریان های حاضر در داخل ایران که با شبکه های سیاسی خارج از کشور رابطه دارند؛ گفته اند که حکومت اسلامی ایران پایگاه های بزرگ موشکی و تأسیسات نظامی را در حول، جنب یا زیر زمین همین آثار فرهنگی مستقر کرده و در واقع، به حوزۀ نظامی بسیار وسیع  تبدیل شده اند.