-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱, سه‌شنبه

صلحی در کار نیست؛ چالش بزرگی در راه است

محمود صیقل سابق نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نکته نظرات مشرح نوشته و نسبت به وضعیت هشدار داده است. وی می نویسد:

به مبارزات خویش در برابر انواع و اقسام استبداد، تقلب و زورگویی ادامه دهید، ولی بیدار و هوشیار باشید که فرصت طلبان از آن استفاده نکنند. در گذشته بار ها دیده شده که از یک تاریکی نجات پیدا نموده ایم و زیر تاریکی دیگر قرار گرفته ایم. مخالفان باید بدانند که از صحنه بیرون نخواهیم رفت و تا روزی که حیات داریم در برابر ناروا ایستادگی خواهیم نمود و بعد از ما نسل های آینده این مشعل را همچنان فروزان نگه خواهند داشت.

 با درنظرداشت بازی های چندگانه و پراگنده ملی، منطقه یی و جهانی، واضح است که برآیند پروسه های صلح و انتخابات موجوده، حتی در مناسب ترین حالت شان، چالش های بزرگی را با خود خواهند داشت و به آسانی تضمین کننده رفاه و سعادت کشور نخواهند بود. فلهذا از همین حالا باید فراتر از آنها فکر کرد و برای برگشت اعتبار به سیاست و بقای کشور و مردم ما چاره اساسی را سراغ نمود.