-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۴, سه‌شنبه

آرامگاه مسعود را منفجر می کنند؛ اگر بتوانند


غنی با کسانی درتقابل قرار دارد که وزن دوسیه های فساد شان، سنگین تر از وزن بدن شان است.

خونتای ارگ اگر توانی در خود ببیند، به استناد «قانون اساسی» مورد نظر خودشان و « تأمین وحدت ملی» به پنجشیر لشکر می فرستد تا بارگاه و مزار احمد شاه مسعود را با خاک یکسان کند. حذف ایام مرخصی «هفته شهید» از تقویم ملی که سهل است.
حکم « « تجدید نظر در مورد رخصتی هفته شهید و رخصتی های ولادی در مطابقت با قانون اساسی» جنبه آزمایشی دارد. به نظر شان آمده است که هیچ مانع و رادعی اندرین زمینه وجود ندارد و میدان مانور برای تاریخ زدایی و قالب زنی مجدد « گذشته گرایی» گسترده است.
تنها اشتباه شان همین است که فکر می کنند «دیروز» را بر شانه های «امروز» سوار کرد. درمغز خود انستالیشن می کنند؛ درعمل، دست به آزمایش می زنند. اما مشمولان محفل خونتا، بی محاسبه قمار نمی زنند. می بینند که سر همه گردن کلفت های به ظاهر مقتدر و مردم دار پیش پای شان خم است. ازین که دوران غلام بچه گی دربار به این سهولت احیا شده، مشعوف و مدمغ شده اند. آن ها با یک مشت «نخبه» های قلابی رو در رو اند که دوسیه های فساد شان ازوزن بدن شان بیشتر است. هرکسی به جای دکترغنی داهیه دار نجات «گذشته» از چنگ «امروز» باشد، همین کار را انجام می دهد. از برای خدا، خسربره احمد شاه مسعود که از محتاجی به یک لقمه نان، به یک سردار اقتصادی نوپا تبدیل شده، دکترغنی را به خدا تشبیه می کند؛ از ایوب سالنگی و امثالهم چه گله؟
به راستی اگرمیراث تاریخی و ملی مسعود، مثل کوت خاکی درمعرض بادهای موسمی به هوا شود؛ بگذار بشود؛ اما این گمانه، تنها معکوس نیست؛ به شدت محال و ناممکن است. دیگرنیرویی درافغانستان درصحنه نیست که زمینه ساز زنده سازی بطالت هایی باشد که افغانستان را به این حال و روز انداخته است.