-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۳, جمعه

قهقهه ای ناگهانی هیولای جنگ در شروع سال نو میلادی

امریکا درواقع، خامنه ای دوم یا جانشین رهبر اعظم را کشته است.

کشته شدن فرمانده جهانی سپاه قدس ایران در فرودگاه بغداد برچسب هولناکی است که از رواق نخستین روز سال 2020 آویخته شد؛ به عبارتی، جنگ بین ایران و امریکا درعمل کلید خورده است. از یک نظر فرصتی هم فراهم شده برای ایران که برای سرپوش گذاشتن به شورش عظیم و فراگیر گرسنه گان درداخل، ممکن است ازین فرصت برای بسیج ذهنیت عمومی در مسیری دیگر بهره ببرد.
 هسته های مستقیم تر جنگ احتمالی، ( نسبت به خاورمیانه) عراق وافغانستان است. حال سوال این است که شعاع آتش چقدر گستره پذیر است. افغانستان یکی از سکو های دم دست و مساعد برای ضد حمله و آتش بازی است. مفرزه های سپاه قدس، از سفیر امریکا گرفته تا سکات میلر و هرکه گیرشان بیاید؛ را می زنند.
اما ایران از نظر اقتصادی واجتماعی فرسوده و کم شیمه شده است. درجنگ مستقیم، هرگاه پای چین، هند و روسیه برای جلوگیری از زمینگیر شدن ایران کشیده شود؛ عاقبت کار را هیچ کسی نمی تواند پیش بینی کند. درصورت کلان شدن دایرۀ جنگ، بالقوه این احتمال قوی است که حتی انقلاب دیگری - نافی انقلاب چهل سال پیش- در ایران روی دهد.