-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۸, سه‌شنبه

کج و کور خوانی اخبار از سوی شگوفه دانش

شگوفه دانش گویندۀ شبکه طلوع، از مدتی به این سو، متن اخبار را به درستی قرائت کرده نمی تواند؛ یا از روی یک نوع بی مبالاتی شنونده را به حساب نمی آورد. حق کلمات را ادا نمی کند. یک واژه را بی جهت و غلط، کش می دهد و بین دو کلمه به طور غیر ضروری فاصله می اندازد. آیا در طلوع کسی به عنوان ناظر و ویرایشگر سبک خوانش نطاق وجود ندارد؟
 این دختر طوری می خواند که اول نمی فهمی؛ بعد اگر کمی بفهمی، ناقص می فهمی و عصبانی می شوی!