-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۷, دوشنبه

سازماندهی ترور های هدفمند از سوی حلقه قوادان مستقر در ارگ، امری بدیهی است. نمونۀ زنده و مشهودش، حمله بر خانه قیصاری و ترور جمعی خانواده آمرستار بود. تلاش ها برای استخدام حسیب قوای مرکز برای کشتن چند فرد معروف، سلسله همان پروگرام است. جای تعجب این است که شماری از آدم های به ظاهر روشنفکرو محترم هنوز برنامه های ضد ملی قوادان را امری جایز می شمارند.